Home

<< | >>FLIGHT FORUM

jaartal: 2002
categorie: Culture
locatie: Eindhoven
opdrachtgever: Flight Forum Beheer b.v
partner: MVRDV architecten


Het verlichtingsplan is in 2002 gerealiseerd. Het maakt de diversiteit en de samenhangen binnen het plan zichtbaar. Iedere afzonderlijke functie heeft een specifieke bijbehorende verlichting. Een onderscheid in verlichtingskleur, verlichtingshoogte en in een geval zelfs een onderscheid in armatuur is hiervoor gebruikt. De clusters worden vanaf de parklane blauw verlicht, de doorgaande parklane heeft een witte verlichting. De lantarenpalen met armaturen zijn met een onderlinge afstand van 32 meter geplaatst in een lijn tussen de parklane en de clusterronding. Daar waar geen clusterrondweg is (kantorencluster) zijn de lantarenpalen tussen de parkeerplaats en de parklane geplaatst. De armaturen richting cluster 1 zijn op een hoogte van 16 meter geplaatst en voorzien van daglichtlampen (blauw). De armaturen met wit licht richting parklane zijn aan dezelfde lantarenpaal bevestigd, maar hebben een hoogte van 8 meter. Deze verlichten mede de parallel lopende fietspaden. Kattenogen en blokkade beugels detailleren de asfalt partijen van de clusters. De fietspaden door het landschap hebben alternerend geplaatste lantarenpalen op een onderlinge afstand van 15 meter. De enige afwijking van armaturen vinden we langs de wijkontsluiting nabij het kanaal waar een verlichting geplaatst is identiek aan die uit de woonwijk.