Home

<< | >>BIJLMERPARK

jaartal: 2003
categorie: Architecture/Landscape
locatie: Amsterdam
opdrachtgever: stg Kunst en Cultuur Gelderland
partner: Moriko Kira Architect


Het uitgangspunt van de meervoudige opdracht is een integraal concept voor de vernieuwing van het Bijlmerpark. In de vernieuwing van het park zijn toekomstige bebouwing, sportvoorzieningen, festivalaccommodatie en natuur- en waterpark opgenomen en vormen een ‘totaal-landschap’, waarbinnen de afzonderlijke delen tot uitwisseling komen. De bestaande situatie in de Bijlmer wordt positief gekenmerkt door grote ruimtelijke en culturele potenties. Ze bestaat uit een reservoir aan uitingen van culturele en etnische verschillen en overeenkomsten. Deze potenties verlenen de Bijlmer een zekere authenticiteit die optimaal benut dient te worden. Dit vraagt om een ontwikkelingsstrategie die ruimte biedt aan een spectrum van fysieke omgevingen met verschillende eigenschappen die diverse netwerken en uitwisselingen tussen het private, publieke en collectieve bewerkstelligen. Hiertoe kiezen wij voor de volgende ontwerpstrategie, gebaseerd op ‘assemblage’ (samenvoeging van afzonderlijke fysiek-ruimtelijke componenten), ‘navigatie’ (heldere routing en adressering) en ‘beheer’ (het private en publieke geordend in afzonderlijke domeinen met duidelijke gebieds- en gebouwontsluitingen).