Home

<< | >>MAHLER 4 ZUID-AS AMSTERDAM

jaartal: 2003
categorie: Architecture/Landscape
locatie: Amsterdam
partner: Toyo Ito & associates, architects


De ontwerpactiviteiten richten zich op alle opgenomen vides en buitenruimtes binnen het ontwerp van het gebouw van Toyo Ito, Mahler 4 op de Zuid-as te Amsterdam. De ontwerpstrategie is om de ruimtelijke en belevingskwaliteiten in een hedendaags kantoor te optimaliseren. De uitwerking richt zich op de ontwikkeling van verschillende klimaatomstandigheden in de afzonderlijke vides en buitenruimtes. Deze zijn ervaarbaar in dynamische verlichting, verschillende vormen van groenontwikkeling en regenwaterrecycling en bewerkingen van interieure en exterieure glasgevels. Belang wordt gehecht aan de vernieuwing van de bouwfysische componenten van het gebouw en te komen tot plaatsgebonden ervaringen die in het teken staan van verandering van gangbare werkcondities.