Home

<< | >>ARCHIPUNCTURALE 2004

jaartal: 2004
categorie: Architecture/Landscape
locatie: Megchelen
opdrachtgever: stg Kunst en Cultuur Gelderland


vraagstelling
Hoe kunnen kleine gemeenschappen in het landelijk gebied zich opnieuw onafhankelijk vernieuwen en hierdoor ontplooien en opnieuw herkenbaar worden? Hoe kunnen de bestaande eigenschappen en kernwaarden, met in acht neming van verscheidenheid, op authentieke wijze uitgebouwd en geadresseerd worden?

toolbox - Re/Megchelen
Ons voorstel, en de uitwerking ervan, is gebaseerd op het benutten van de kwaliteiten, de draagkracht en de organisatie van de plaatselijke bevolking. De bevolking stellen we voor ls stake-holder, als een soort ‘bank’. Men wordt nadrukkelijk betrokken in de besluitvorming en te formuleren kansen. Gecreëerde mogelijkheden kunnen zo op zelfstandige wijze verder ontwikkeld worden, met een eigen plaatselijke ‘culturele economie’ als resultaat. Op basis van de behoeften en de wensen vanuit de bevolking en ondernemers kunnen hiermee bezoekers worden aangetrokken, en een nieuwe economie kan ontstaan. Gedurende onze bezoeken aan Megchelen hebben wij ons laten informeren over kernwaarden en eigenschappen van deze dorpsgemeenschap. Deze kunnen kort worden samengevat met de begrippen ‘zelfstandigheid’, ‘betrokkenheid’, ‘daadkracht’ en ‘gemeenschappelijk streven’. Dit komt onder meer tot uiting in de verscheidenheid van verenigingen, het organiseren van plaatselijke activiteiten, en de initiatieven voor verbetering van de leefbaarheid. Deze eigenschappen en kernwaarden vormen het uitgangspunt voor onze voorstellen. Tijdens de analyse en onderzoek in condities bleek dat beleid een remmende factor is voor de vernieuwing van het landelijk gebied en de ontplooiing van de levende gemeenschappen. Het beleid is te behoudend, wat resulteert in dat besluitvorming niet of nauwelijks rekening houdt met omstandigheden, kansen en tendensen.


dorpskern Megchelen
In het dorpskern van Mechelen zijn twee kerken, met tegenover beiden een café met zalen. Daarnaast is er een supermarkt, en op enige afstand sportvelden, met een sportzaal en een eigen kantine. Tenslotte is er een basisschool en zijn er enkele bedrijfjes. De verschillende voorzieningen vormen tezamen een kleinschalig lokaal netwerk. Het voorstel spitst zich toe op een opslagterrein dat nu gebruikt wordt door de plaatselijke onderneming Kiwitz. Het terrein is herbestemd voor woningbouw.
Het voorstel voorziet in een nadrukkelijke differentiatie van het woonprogramma, een sociaal-cultureel dienstencentrum (kultuurhus), en het hergebruik van een historisch industriepand tot appartementen of hotelwoningen. Met het voorstel wordt beoogd om het bestaande netwerk van voorzieningen te versterken. Het dienstencentrum is daarvoor van groot belang. De gedachte is dat de nwoners van het dorp hierin een eigen aandeel krijgen, en zo een rol gaan spelen in het organiseren en het opzetten van diensten en voorzieningen, mogelijkerwijze ook met betrekking tot de voorgestelde scenario´s/ontwikkelingen voor het buitengebied.