Home

<< | >>EX/LIBRIS

jaartal: 2005
categorie: Urban/Research
locatie: Deventer
opdrachtgever: Kunstenlab Deventer


DEVENTER EX-LIBRIS biedt een langere-termijnvisie voor het binnenstedelijke domein . De studie is zowel een analyse van de binnenstad als een ontwerpend onderzoek naar de in de binnenstad aanwezige potenties. Het project dat in deze studie wordt gepresenteerd, leest de stad in functie van nieuwe en aanvullende stedelijke voorzieningen en faciliteiten. De studie is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel geeft een lezing van de historische binnen stad , traceert enkele kernzones (corridor, environment en signs/windows) en formuleert aan de hand van deze zones een toekomstwaarde voor de stad op cultureelen boven-regionaal niveau, waarbij een sterke impact op economisch en sociaal vlak wordt onderkend. Het tweede deel gaat in op het ontwikkelingstraject van de Kennis-Lifestyle-Media Corridor, die zich met name richt op het Broederenplein / Bagijnenplein, locatie Stromarkt, Nieuwe Markt en locatie Noordenbergstraat / Vispoort. Het geeft aan wat het toe te voegen programma kan zijn en waar de uitgangspunten liggen voor verdere uitwerking op het vlak van architectuur, design en beeldcultuur. Het derde deel zoomt in op wat het programma en de stedelijke inpassing ervan kunnen betekenen voor het publiek domein. Een en ander wordt aan de hand van modelstudies uitgewerkt op locatie van de Nieuwe Markt.