Home

<< | >>LOBBY INTEGRATED FUTURE NETWORKS (LIFN)

jaartal: 2007
categorie: Architecture/Research
locatie: Amsterdam

LIFN© als ontwerpend onderzoek definieert stedelijke vitaliteit in termen van creativiteit en inclusiviteit, dwz het vermogen om verschillende sociale, etnische en culturele groepen in een zekere onderlinge samenhang, creatief met elkaar tot uitwisseling en bloei te laten komen. Ook in de meest verpauperde stedelijke gebieden, mogen we vaststellen, zijn potentieel draagkrachtige sociale en culturele gemeenschappen voorhanden. LIFN© richt zich deze case op de bestaande galerijflats in Amsterdam Noord met een integrerende ontwerpbenadering waarin niet alleen de fysieke opgave, maar waarbij de ontwikkeling van de sociale en culturele netwerken leidend zijn voor reconstructie van de bestaande hoogbouw. Daarmee biedt LIFN© bovendien de mogelijkheid om het cultureel erfgoed van de wederopbouwwijken, op strategische en ruimtelijke onderdelen opnieuw te activeren en adresseren.