Home

<< | >>PARK VAN LUNA

jaartal: 2007
categorie: Landscape
locatie: Heerhugowaard-Zuid
opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard


Het ontwerp voor Park van Luna, recreatie-waterlandschap (86 ha) in Heerhugowaard-Zuid, omvat een samenhangend systeem van landschap en natuurontwikkeling, natuurlijke waterzuivering, infrastructuur, verlichting, publieksvoorzieningen en beeldende kunstopdrachten.
Daartoe is een integraal concept ontwikkeld van een waterlandschap waarin de waterhuishouding van de vinex-locatie Heerhugowaard-zuid op ecologisch wijze wordt gezuiverd ten dienste van gezond en recreatief gebruik. Complementair hieraan is een vloeiend videlandschap bestaande uit grondvolumes waarin verschillende vormen van natuur en recreatie als vides zijn opgenomen.
Hierbinnen zijn verschillende ontwerpopgaven uitgewerkt, waar onder andere zelfstandige culturele projecten van kunstenaars/ontwerpers (Joke Robaard, Jurgen Bey, Alon Levin en Superflex).