Home

<< | >>PARK VAN LUNA/VIJF BRUGGEN

jaartal: 2007
categorie: Landscape
locatie: Heerhugowaard-Zuid
opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard


De bruggen in het Park van Luna zijn een vervolg op het landschapsontwerp en zijn onderdeel van de hoofdontsluiting van het recreatiegebied en de stedelijke omgeving Stad van de Zon. We onderscheiden drie type bruggen. De stalen brug over de Zuidelijke Ontsluitingsweg met een overspanning van 72 meter, de stalen brug met aaneengesloten brugdelen op een talud met een totale lengte van 72 meter door en over het cultuurhistorisch Molengebied en een drietal betonbruggen die de ontsluiting vormen vanuit de noord en oostzijde van het recreatiegebied.