Home

<< | >>CITY CARD GAME-RE/SEARCH-ENGINE TOOLBOX

jaartal: 2007
categorie: Urban/Culture
locatie: Alkmaar
opdrachtgever: Gemeente Alkmaar/SfA Rotterdam


Het ‘Adventure City Cards Game’ is een interactief strategisch kaartspel om de communicatie tussen bewoners, bezoekers, bestuurders en bedrijven over de ruimtelijke ontwikkeling van hun stad te stimuleren. Het doel van het spel is strategieën te genereren voor stadsontwikkeling. Door het spel als activiteit in te zetten is het mogelijk om de latente wensen, ervaringen en verlangens van een brede groep gebruikers van de stad op een gestructureerde wijze te verzamelen. De informatie die door het spelen van het ‘Adventure City Cards Game’ gegenereerd wordt, dient als basis voor de stedelijke ontwikkeling van de stad Alkmaar. Het prototype spel is ontwikkeld voor de stad Alkmaar maar het spelprincipe kan voor andere steden en/of regio’s ingezet worden.