Home

<< | >>PAVILION MEDIA.WALL.ENVIRONMENT

jaartal: 2008
categorie: Architecture/Culture
locatie: Kröller-Müller Museum, Otterlo
partner: Let Geerling


Het ontwerpvoorstel voor een gesloten paviljoen voor de presentatie van ''instabiele media'' (nieuwe media, film, video, dia- en geluid) is ontstaan vanuit de overtuiging dat de ingrijpende verandering die deze media in onze ervaring van tijd en ruimte, en daarmee van het sociale en het publieke domein, veroorzaken, om een uitbreiding van de tentoonstellingsarchitectuur van het Kröller-Müller vraagt. De architectuur van het museum, de beeldentuin en het beeldenbos zijn geijkt op de analoge ervaring die eigen is aan de beeldhouwkunst tot aan het midden van de jaren zestig uit de vorige eeuw. Het gesloten paviljoen voegt daar de voortschrijdende digitale ervaring en betekenisgeving van de hedendaagse beeldcultuur aan toe, deze als aanvulling en in het verschil tot de bestaande paviljoens van Gerrit Rietveld (1955, herplaatst 1965) en Aldo van Eyck (1966, herplaatst 2005).