Home

<< | >>GRONDVERZET

jaartal: 2008
categorie: Urban/Landscape/Research
locatie: Hoorn/Anna Paulowna
opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland/Provincie Noord-Holland
partner: Let Geerling, JaapJan Berg


Grondverzet is een ontwerpend onderzoek voor integrale gebiedsontwikkeling van bedrijvenparken Distriport Noord-Holland (150 ha) en het Regionaal Havengebonden Bedrijvenpark Anna Paulowna/Den Helder (80 ha) in Noord-Holland. Uitgangspunt is de ontwikkeling van wederkerigheid van economie, ecologie en cultuur als basis voor duurzaamheid, identiteit en aantrekkelijkheid van ontwikkelen van werklandschappen. Grondverzet wil aantonen dat er bij een juiste aanpak, analyse en voldoende geboden ruimte voor creatieve denk- en ontwerpprocessen levensvatbare scenario’s ontwikkeld kunnen worden, die kunnen leiden tot kwalitatief hoogstaande en duurzame werkgebieden. In deze context is dan ook niet langer sprake van bedrijvenparken, maar van werklandschappen die een integraal, vanzelfsprekend en kwalitatief hoogwaardig onderdeel van onze ruimtelijke ordening, landschap en samenleving vormen.