Home

<< | >>projects


Urban Void

Inside Out

Urban Pitch

Street Lobby

Urban Frost

Urban Respons

Urban Nature

Patio

All Round

Greenhouse

Urban Button

Geuzenveld Gardens

One space, More space
B’NEXT, NEW URBAN CONDITIONS

jaartal: 2009
categorie: Urban/Architecture/Research
locatie: Amsterdam Geuzenveld


Door de veranderende samenstelling van de inwoners van Amsterdam en de sterk gewijzigde rol van de overheid in het sturen van stedelijke planning en ruimtelijke ontwikkeling is een behoefte ontstaan naar een noodzakelijke cultuuromslag in initiatieven en alternatieven die door de huidige private partijen onvoldoende worden ingevuld.
“Next”, the new urban condition, is een ontwerpend onderzoek om te komen tot nieuwe ideeën, typologieën en processen voor de ontwikkeling van de stad met een veranderende samenstelling van haar bewoners qua culturele en etnische achtergrond, leeftijd (vergrijzing), woonvormen en lifestyles.
Hiervoor zijn enkele specifieke locaties in Amsterdam geselecteerd, die in de concrete fysieke, sociale, culturele en economische context van de stad naar een herschikking zoekt van bestaande waarden en hun ruimtelijke equivalenten.