Home

<< | >>B’NEXT, NEW URBAN CONDITIONS/PUBLICATION

jaartal: 2009
categorie: Urban/Architecture/Research
Publicatie: 500 stuks
partner: Let Geerling(tekst),Joke Robaard(beeld)
financiële partner: Fonds BKVB, Amsterdams Fonds voor de Kunst


Door de veranderende samenstelling van de inwoners van Amsterdam en de sterk gewijzigde rol van de overheid in het sturen van stedelijke planning en ruimtelijke ontwikkeling is een behoefte ontstaan naar een noodzakelijke cultuuromslag in initiatieven en alternatieven die door de huidige private partijen onvoldoende worden ingevuld.
“Next”, the new urban condition, is een ontwerpend onderzoek om te komen tot nieuwe ideeën, typologieën en processen voor de ontwikkeling van de stad met een veranderende samenstelling van haar bewoners qua culturele en etnische achtergrond, leeftijd (vergrijzing), woonvormen en lifestyles.
Hiervoor zijn enkele specifieke locaties in Amsterdam geselecteerd, die in de concrete fysieke, sociale, culturele en economische context van de stad naar een herschikking zoekt van bestaande waarden en hun ruimtelijke equivalenten.