Home

<< | >>REAL GOOD. SALLAND

jaartal: 2010
categorie: Landscape/Research
locatie: provincie Overijssel
partner: KCO Overijssel/Let Geerling, SfA


Het ontwerpend onderzoek Real Good Salland is een uitvoerig provinciale studie naar de bestaansrechten in de vernieuwing van groene en rode netwerken. De studie bestaat uit een uitvoerige inventarisatie na levende initiatieven in het landelijk gebied. Via een groot aantal gesprekken en interviews met de actoren in het gebied hebben deze geleid tot inzichten van noodzaak in vernieuwing van de lokale economie in bedrijfsvoering en vestiging. Vanuit een ecologisch standpunt in termen van voedsel productie in een gecombineerde praktijk van natuur en landschapsbeheer en in de wenselijkheid van ontwikkeling in nieuwe vormen van landschaps wonen, werken en toerisme. Subsidiënten : Provincie Overijssel en Stimulerings Fonds voor Architectuur.