Home


<< | >>NIEUWE KAART VILSTEREN

jaartal: 2010
categorie: Landscape/Research
locatie: Landgoed Vilsteren, Overijssel
partner: KCO Overijssel/Let Geerling, DS Landschapsarchitecten


Het fundament van Landgoed Vilsteren bestaat uit de geschiedenis van fysieke opstallen van een dorp, een kerk ( Eduard Cuypers ) en een landgoed huis. De ligging is haar ontstaan en geschiedenis, het grond eigendom bestaat uit bijzondere aardkundige waarden.
Dit is de basis waarop het zich door de tijden heen als cultureel economische eenheid ontwikkeld en getransformeerd heeft. Omdat als grondslag voor de toekomstige ontwikkelingen richtinggevend te maken, is voor het ontwerpend onderzoek de geo-morfologie, bodem en aard waarden en de verschillende functies door twee eeuwen heen samengebracht. Hieruit bleek dat het ligging van het Landgoed Vilsteren uniek in zijn soort is. Hier vanuit is een panoramische staalkaart van kansen en mogelijkheden tot versterking ontwikkeld. Continuïteit en verandering blijven in de nieuwe waardeontwikkeling het leidend principe.