Home

<< | >>AGRARISCHE ERFGOEDEREN

jaartal: 2011
categorie: Architecture
locatie: Provincie Overijssel en Gelderland


Het landelijk gebied staat in zijn toekomstbeelden onderdruk, niet alleen door een afname in bevolkingsgroei, vergrijzing en verarming, maar even zozeer in de landschappelijk sferen van natuur en landschap, voedselproductie en biodiversiteit. Het agrarische erfgoed Kattendaal is als voorbeeld genomen voor de projectie van een veelheid aan ontwikkelingsperspectieven en toekomstige ruimtelijke kwaliteit vanuit productie, bewoning en beleving.