Home

<< | >>TYPOLOGY OF FLEXIBLE HOUSING

jaartal: 2011
categorie: Architecture/Research
locatie: -


Binnen deze onvoltooide studie is onderzoek gedaan naar flexibiliteit en keuze van opeenvolgendheid van units in verscheidenheid van woon-gebruiksfuncties, hiervoor zijn verschillende maatvoeringen getest.
Onze fascinatie hierbinnen is het begrip “afwezigheid” in het licht van de keuze vrijheid en flexibiliteit in het samenstellen van de typologische karakters, bijvoorbeeld maatvoering naar behoefte, daglicht toetreding en de noodzakelijke individuele energie behoefte.